• EventOmslag_GGL_2023.jpg
  • GGLbanner.jpg
 

Huisregels Gemonde Gaat Los

We vertrouwen erop dat u de huisregels van Gemonde Gaat Los naleeft en dat u aanwijzigingen door of vanwege de organisatie en/of het bevoegd gezag opvolgt. Indien u zich niet aan deze huisregels houdt kan de organisatie (zonder teruggave van entreegelden en/of elke andere vorm van compensatie) u de toegang tot het evenement ontzeggen.

Toegang

Alleen kaarten, verkrijgbaar via de website www.gemondegaatlos.nl/tickets of aan de ticketkassa van het evenement, zijn geldig. Gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Bij aankoop van een toegangsbewijs verklaart men kennis te hebben genomen van- en akkoord te zijn met de regels zoals deze gelden op het gehele evenemententerrein.

Aansprakelijkheid

Zowel het betreden van het evenemententerrein als het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het bijwonen van het evenement.

Toegangsleeftijd

Voor het betreden van het evenement geld een minimum leeftijd van 18 jaar (zaterdagavond).

Foto's

Foto's gemaakt door Gemonde Gaat Los en/of  gemaakt in opdracht van Gemonde Gaat Los zullen gebruikt worden voor publicatie doeleinden op onze website en op social media.

Legitimatie

Tijdens het evenement dient u zich, net als in de rest van Nederland, te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs; paspoort, id-kaart of rijbewijs. Bij de entree zult u op basis van uw leeftijd een toegangsbewijs krijgen in de vorm van een polsbandje. U bent verplicht dit polsbandje het gehele evenement te dragen. Het polsbandje is van zodanige kwaliteit dat deze het gehele evenement te gebruiken is.

Brandbeveiliging

Er zijn brandinstructies aanwezig. Raak bij brand niet in paniek en waarschuw zo snel mogelijk de organisatie.

Calamiteiten

Bij calamiteiten waarschuwen wij direct de politie.

Alcohol

In de feesttent wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drankt e kopen voor jongeren onder de 18 jaar, of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven. Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruikt van alcohol. Indien u zicht niet aan deze regel houdt kunt u van het festivalterrein worden verwijderd.

Drugs

Het is verboden om op het gehele evenemententerrein drugs, hallucineerde middelen of andere verdovende middelen te gebruiken, in bezit te hebben, te verhandelen of te bewerken. Indien in strijd met deze regel wordt gehandeld zal de toegang definitief worden geweigerd.

Lachgas

Het is verboden om op het gehele evenementterrein lachgas te gebruiken, in bezit te hebben, te verhandelen of te bewerken. Indien in strijd met deze regel wordt gehandeld zal de toegang definitief worden geweigerd.

Roken

Roken is in de gehele tent verboden. Roken is alleen toegestaan in de open lucht. Bezoekers die zich hier niet aanhouden zullen door onze beveiligingsmedewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van het evenement.

Eigendommen

Het is verboden om eigendommen van Gemonde Gaat Los mee te nemen buiten het evenement. Hieronder vallen ook restanten van voedsel en drinken. Bij vernieling of beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Wat u niet mag meenemen

Onderstaande zaken mag je als bezoeker niet meenemen naar het evenemententerrein of de parkeerplaatsen:

  • glas, blik, vuurwerk, vlaggenstokken, paraplu’s en wandelstokken (m.u.v. medische krukken en hulpmiddelen);
  • drugs (zie eerdere huisregel);
  • alle (andere) goederen die in strijd zijn met de nederlandse wetgeving;
  • zelf meegenomen eten en/of drank;

Fouilleren
Bij de entree van het evenement of wanneer de organisatie hier reden toe ziet kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten fouilleren. Dit is een voorzorgsmaatregel die is ingesteld in het kader van de algemene veiligheid.